top of page

Werkwijze schoonmaken schilderij


Het schilderij wordt onderzocht. Daarna wordt voorzichtig het oppervlaktevuil verwijderd. Na dit proces kan begonnen worden met het schoonmaken en verwijderen van de oude (vergeelde) vernis.


De aanwezigheid van oude vernis kan indirect gevaar opleveren voor de verflaag aangezien vernis bij veroudering oxideert. Onder invloed van licht, zuurstof en temperatuur verandert de chemische structuur van de vernis, waarbij de moleculen een netwerk gaan vormen.


Door de vorming van een dergelijk netwerk wordt de vernis steeds moeilijker oplosbaar waardoor deze, na verloop van tijd, niet meer verwijderd kan worden met oplosmiddelen die relatief ongevaarlijk zijn voor de verflaag.


Wanneer een vernis veroudert, zijn als het ware steeds sterkere (in de chemie spreekt men liever over meer 'polaire') oplosmiddelen nodig om deze te kunnen verwijderen. Het zal duidelijk zijn dat dergelijke oplosmiddelen meer gevaar opleveren voor de daaronder gelegen verflagen. 

bottom of page